2014 Şartnamesi

Bu seyahat bursu kapsamında günümüz teknolojisi gözönüne alınarak, kent ve insan ilişkisinin geldiği noktanın görünür kılınması ve iletişim araçlarının kentleri ne derece yaşanabilir kıldığının araştırılması hedeflenmektedir.

Katılım Koşulları

Seyahat Bursu 20 – 25 yaş arasındaki mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının katılımına açıktır.

Takvim

Arkitera Seyahat Bursu 2014’ün İlanı: 26 Ağustos 2014 Salı
Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2014, Salı saat 23:59’a kadar
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 24 Eylül 2014, Çarşamba
Sunumlar: 25 Eylül 2014, Perşembe
Kazananın Duyurulması: 26 Eylül 2014, Cuma
Seyahat Aralığı: 20 Ekim – 9 Kasım 2014 arasında
Seyahat Süresi: 1 Hafta
Arkitera Seyahat Bursu 2014’ün Sunumu: 19 – 20 Kasım 2014

İstenenler ve Bursiyerlerin Uymakla Hükümlü Olduğu Esaslar

 • Bu seyahat bursu, bursiyerin Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden seçeceği bir kenti kapsamaktadır.
 • Bursiyerin, Arkitera Mimarlık Merkezi’nin ARKİMEET 2014 kapsamında belirlemiş olduğu “Ya Sonra?” temasına uygun bir konsept geliştirmesi beklenmektedir.
 • 1 haftalık seyahatin 20 Ekim – 9 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • 1 haftalık zaman diliminde (seyahat süresi) seçmiş olduğu şehire özel ve/veya genel teknolojik uygulamarı (app, web sitesi, özel cihaz vb.) aktif olarak kullanılması beklenmektedir.
 • Bursiyerin seyahat için seçeceği ülkede yoğun olarak kullanılan dili biliyor olması gerekmektedir. (Örn: Almanya için Almanca, Fransa için Fransızca)
 • Kazanan kişiden seyahati sırasında günlük yazılar yayınlaması, fotoğraf paylaşması ve sosyal medya araçlarını aktif olarak kullanması beklenmektedir (Facebook, Twitter gibi).
 • Bursiyer, Arkitera Seyahat Bursu 2014’ün sunumunu ARKIMEET 2014 kapsamında 19-20 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Four Seasons Bosphorus’ta yapması gerekmektedir.

Başvuru Dosyası

 • Arkitera Mimarlık Merkezi’nin ARKİMEET 2014 kapsamında belirlemiş olduğu “Ya Sonra?” temasına uygun bir konsept
 • Seyahat süresince kullanılacak aplikasyonların belirtilmesi (görsellerle desteklenmelidir)
 • Seyahat bütçesi
 • Seyahat planı
 • Sosyal medya profillerinin linki
 • Yazmış olduğu blog(lar) – Varsa
 • Kendi websitesi – Varsa

Değerlendirme

Başvurular, seyahatbursu@arkitera.com adresine pdf formatında sunum dosyası olarak gönderilecektir.

Ön eleme yapıldıktan sonra, ikinci aşamaya geçen 6 kişi, Arkitera Mimarlık Merkezi’nde projelerinin sunumunu gerçekleştirecektir. Sunumlarda, seçtikleri temaya göre hazırladıkları konseptin uygunluğu ve yenilikçi teknolojik uygulamaları ne kadar etkin kullanabilecekleri değerlendirilecektir. Sunumlar 30 dakika ile sınırlı olacaktır. Yapılan son değerlendirme ile birlikte kazanan 26 Eylül 2014 tarihinde açıklanacaktır.