Düşük Karbon Salınımlı Seyahat Bursu

GETTO-ARKA SOKAĞIN KÜLTÜRÜ
Getto, kentlerin azınlıklarca kullanılan kısmına verilen genel addır. Kente dışarıdan göç eden azınlıklar şehir merkezine uzak olmayan bölgelerde yaşamını sürdürmek zorundadırlar. Toplum bu insanların yaşadıkları alanları, kültürlerini yüzyıllardır görmezden gelerek onları lazım olmadıkça kendilerinden uzak tutmaya çalıştılar ve çalışmaktadırlar. Onlar diğer insanlar gibi yaşantısının büyük kısmını evlerinde, işyerlerinde, masalarında veya koltuklarında sürdüren insanlar değillerdir. Sokakta eğlenen, evlenen, kavga eden, 2 saat sonrada hiçbir şey yokmuş gibi yaşantısına devam eden insanların yaşadığı semtlerdir gettolar. Çoğumuzun işi düşmedikçe gitmediği, ama tarih okumalarında, kent yapısında, kentsel dönüşüm projelerinin içerisinde, ehlileştirme çalışmalarının odak noktalarında ve birçok konu başlığı altında önümüze gelen arka sokağın ismidir getto. Buralarda yaşayan insanlar kentin soylularının terk ettiği mimarileri, sokakları, çeşmeleri devralır ve insan olmanın getirdiği hatta getirmesi gerektiği özgürlük ve saflıkla sokaklarını, yapanların ve yaşayanların umursamadığı çizgilerde hayatlarını resmederler. Almanya’da Yahudi, Türkiye’de Roman ve çingene mahallelerinde neredeyse her dünya kentinde bu sokakların, semtlerin örneklerini bulmak mümkündür. Bundan önceki yazımda bahsettiğim mekan- insan ilişkisini belgeleme amacı güden rotamı ortak bir temaya indirgediğimde uğranılan her kentte bu mahallelerin mimari ve sosyal açıdan önemli bi değeri olduğunu söyleyebiliriz . Bu nedenle uğradığım her şehirde bu temaya uygun duraklar belirledim.

BİSİKLET
Düşük CO2 salınımı göz önünde bulundurulduğunda, diğer ulaşım araçlarının CO2 salınım miktarları hiç bir zaman 0(sıfır) değerine indirgenemeyecektir bu sebeple en amaca uygun ulaşım çözümünün bisiklet olduğunu düşündüm. 15 gün boyunca CO2 salınımı yapmadan çevreye olabildiğince duyarlı bir seyahatin bu sorunsala karşı ilgi çekici ve samimi bir çözüm olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda bu duyarlılığa sahip olduğunu düşündüğüm Arkitera kullanıcıları ve doğa ve çevreyle ilgilenen diğer takipçilerin de bu samimiyete katılacağı inancındayım. Bu 15 gün süresince seyahat halinde olan bir kişinin ve bu seyahatın tema içerisinde önemli yer tutan noktalarını belgelemeye alacak, bunların dışında gelişen olayları diğer insanlara aktarmayı borç bilen gezginin şehirlerarasını veya semtler arasını otobüs veya başka bir motorlu araçla geçmesi seyahatın değerini olumsuz yönde etkileyecektir. Diğer bi taraftan bisikletle geçtiğim güzergahta kafamı çevireceğim her nokta temaya uygun olmasa da bizi takip eden insanların ilgisini muhakkak çekecektir. Örneğin otobüsle veya başka bir araçla Edirne’de tarihi bir köprünün üzerinden geçmekle, bisikletle geçerken etrafına hiç bir sınırlayıcı olmadan bakmanın ve gözünün gördüğü her şeyi eşzamanlı olarak insanlarla paylaşabilmenin seyahate kattığı değerin önemli olacağını düşünüyorum.

 PROGRAM
1.EYLÜL.2012(EDİRNE)

07:00 – kalkış(Edirne- Antik Otel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık, Kaleiçi mahallesine varış

08:30 – 12:30 – Kaleiçi mahallesinin ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Süpürgelik mahallesinin incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

*Kaleiçi Mahallesi Edirne fethi sırasında var olan tek yerleşim yeridir tarihi kimliğiyle beraber bakımsız kalan sokaklarına göç almış ve bir gettolaşma örneği teşkil etmektedir.16. yüzyılda 2 müslüman, 4 yahudi ve 10 rum sokağını bünyesinde barındıran mahalle günümüzde kimlik arayışındadır. Süpürgelik mahallesi ise Edirne mekezinde bulunan ve çingene halkın yoğun olarak yaşadığı bir getto mahallesidir.Sokaklar üzerine yazılıp çizilmiş fazla bilginin olmaması sadece ipuçlarının bulunması bu sokakları seçmemin  başlıca nedenlerinden.

2.EYLÜL.2012(EDİRNE)

05:00 –  Kalkış

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

10:00 -Akkuş kaya otele varış (Kırklareli)

10:10 -12:30 – Yayla Mahallesi İnceleme

12:30 – 13:30 – yemek ve dinlenme

13:30 -17:00 -Kayyumoğlu Çeşme Sokak inceleme

17:00 – 19:30 – ekstra durakların incelenmesi

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 – 22:00 verilerin güncellenmesi

3.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 –  Tekirdağ Karaevli otele varış

15:30 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

4.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Karaevli otel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Aydoğdu mahallesine varış

08:30 – 12:30 – Aydoğdu mahallesinin ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Çukurova mahallesine varış  ve incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

*Şehir merkezinde bulunan bu mahalleler ortalama 2000 nin üzerinde çingene halkını barındırmaktadır.Getto teriminin ve gettolaşmanın deneyimlenmesine tam örnek teşkil eden bu halk gerek yaşantı gerekse göç ettikleri bölge tarzıyla sadece Tekirdağ’ın değil Trakya’nın incelenmesinde önemli ve nitelikli bir duraktır.

5.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:00 – yol

17:10 –  İstanbul’a varış (archisthostel)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

06.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(archisthostel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Tarlabaşı mahallesine varış

08:30 – 12:30 – Tarlabaşı mahallesinin ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Balat mahallesine varış  ve incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

07.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış (Archisthostel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Anadolu yakasına varış

08:30 – 12:30 – Sultan Beyli mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Şekerpınar mahallesine varış  ve incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(HUSH  hostel)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

*Balat’a ilk yerleştirilenler, Makedonya-Kastorio’dan getirilen 100 kadar fakir Musevi ailesidir ve zaman içerisinde semtin yapısı oturan insanlara göre şekillenmiştir. Tarihi, özellikle Musevi mahallesi olarak Bizanslılara kadar dayanmaktadır. Mimari yapısı sayesinde semt, İstabul’un her zaman yaşayan bir bölgesi olmuştur.

Balat semtinin, hemen her zaman dar sokaklı karanlık bir çevre olması ve farklı zamanlarda kentin farklı insan gruplarına sahiplik etmesi gettolaşmayı güçlendirmiştir.

Tarlabaşı, Beyoğlu’nda yaşayan levantenlerin ve gayrimüslimlerin işyeri ve konutlarında çalışanların konut alanı olarak kurulmuştur. Alandaki mimari, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan konutların küçük birer kopyası gibidir. Cephe ve gabari olarak onlarla yarışmayan, alt gelir grubunun küçük, iddiasız yaşama alanı olan semt bu özelliği ile incelemek istediğim bölgeler arasındadır.

Stratejik konumu nedeniyle,Sultanbeyli, ortaçağda ve sonrasında uzun bir süre merkez olma özelliğini korumuştur. Asya-Anadolu tarafıyla, İstanbul-Avrupa arasındaki ana ulaşım yolu bu bölgeden geçtiğinden, bütün askeri ve sivil ulaşım açısından büyük önem taşımaktaydı. Özellikle de Roma ve Bizans döneminde taşıdığı önemle farklı kültürleri bünyesinde yaşatan semti, günümüzdeki kentle zayıf ilişkisi bu bölgeyi sokaklarıyla birlikte seçme nedenlerimin başında yer almaktadır.

Şekerpınar , 1989 yılında Bulgaristan’dan alınan göçler sonucunda çok sayıda konut inşa edilmiş İstanbul’un 45 km uzağında bulunan bir semttir. Göçler sonucunda değişen yapısıyla birlikte kentle ilişkisi düşünülmüş ve incelenecek bölgeler arasına girmiştir.

08.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (HUSH hostel)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- Sakarya’ya varış (Seçkin otel)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

09.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Seçkin otel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Boyu mahallesine varış

08:30 – 12:30 -Boyu mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Kumköprü mahallesine varış  ve incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(Seçkin otel)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

Boyu Mahallesi, Sakarya ili içerisinde yer alan ve şehirden farklı olarak kendi kültürünü yaşatan bir semttir. Günümüzde mahalle sakinlerinin bir bölümü hurdacılık, arabacılık ve çalgıcılık yaparak geleneksel mesleklerini de sürdürmektedirler. Bu özelliği ile kentten tamamen ayrılan mahallenin yaşamı, gettolaşma ile birlikte düşünülecektir.

Kumköprü Mahallesi Sakarya il sınırları içerisinde yer alan sorunlu bir çevredir. yaşayanların en önemli sıkıntısı mahalledeki altyapı sorunlarıdır. Mahallenin ortasından geçen dere ıslah edilmemiştir. Mahalle sakinlerinin çözüm beklentileri de düşünülerek, gettolaşmış olan bu bölge, öneriler geliştirmek üzere gidilecek semtler arasında yer almaktadır.

10.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (Seçkin Otel)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- Bursa’ya varış (Kitap Evi Butik Otel)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

11.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Kitap Evi Butik Otel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Reyhan mahallesine varış

08:30 – 12:30 -Reyhan mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Tophane mahallesine varış  ve incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(Kitap Evi Butik Otel)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

* Reyhan Mahallesi, Bursa Hanlar Bölgesi yakınında yer alan, kentin en geri kalmış çevrelerinden biri olarak görülmektedir. Bununla birlikte yapılan yeni çalışmalarla kente kazandırılmaya çalışılan Hanlar Bölgesi ve Reyhan Mahallesi’nin, halihazırda yaşayan insan profili düşünüldüğünde, yakın zamanda nasıl bir oluşuma döneşeceği merak edilmiş ve incelenmek üzere seçilmiştir.

Bursa, 1071 yılından sonra Anadolu’yu fethetmeye başlayan Selçuklularla birlikte, uzun bir süre ilgi odağı olan bir kent olmuştur. Tophane semti surları ve saat kulesiyle birlikte günümüz de ana caddeden ayrılarak surlar üzerine yerleşmiş, şehre tepeden bakmaktadır. Ayrılmiş kimliğiyle ilgi çeken semt bu özelliği de düşünülerek ziyaret edilecek yerler arasında yer almaktadır.

12.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (Kitap Evi Butik Otel)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- Bandırma’ya varış (Hotel Odaman)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

13.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Hotel Odaman)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Roman mahallesine varış

08:30 – 12:30 -Roman mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 – Roman mahallesinin  incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(Hotel Odaman)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

* Bandırma Roman Mahallesinde Romanlardan başka Arnavutlar, Pomaklar ve Muhacirler olarak adlandırılan gruplar yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca mahallede yaşayan Alevi mezhebine mensub yurttaşların isimleri de mahalleyi oluşturan unsurların arasında dile getirilmektedir. Yaşamın mahallenin kimliğindeki etkisi düşünülerek, gettolaşmayla ilişkilendirilmek üzere seçilmiştir.

14.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (Hotel Odaman)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- Çanakkale’ye varış (Anafartalar otel)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

166 KM

15.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Anafartalar otel)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Atatürk mahallesine varış

08:30 – 12:30 -Atatürk mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 -Atatürk mahallesinin  incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(Anafartalar otel)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

* Çanakkale’nin tek gecekondu bölgesi olan ve dere yatağına kurulduğu için sürekli sel tehditi altında kalan Atatürk mahallesi, türk ailelerle birlikte birçok roman aileye de sahiplik yapmaktadır. ancakgunumuzde sıkıntılar görülmüş ve aileler için yeni konutların yapımına başlanmıstır. bu çalısmalardan sonra semtin kent içindeki konumunu tekrardan ele almak adına görülecek bölgeler arasına seçilmiştir.

16.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (Anafartalar otel)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- Altınoluk’a varış (belirlenmedi)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma.

17.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (Altınoluk)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- Dikili’ye varış (belirlenmedi)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma

18.EYLÜL.2012

05:00 –  Kalkış (Dikili)

05:00 – 05:30 kahvaltı ve hazırlık

05:30 – yola çıkış

05:30 – 06:30 – yol

06:30 – 07:00 – dinlenme

07:00 – 08:00 – yol

08:00 – 08:30 – dinlenme

08:30 – 09:30 – yol

09:30 – 10:00 – dinlenme

10:00 -11:00 – yol

11:00 – 11:30 – dinlenme

11:30 -12:30 – yol

12:30- 14:30 – dinlenme-yemek

14:30 -15:30 -yol

15:30 – 16:00- dinlenme

16:00 – 17:30 – yol

17:40- İzmir’e varış ( otel belirlenmedi)

17:10 – 19:30 –  dinlenme ve daha önce toplanmış olan verilerin tekrar düzenlenerek arşivlenmesi.

19:30 – 20:00 – akşam yemeği

20:00 -22:00 önümüzdeki şehir ve duraklar hakkında ön araştırma

326KM

19.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Kordon Otel Alsancak)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Ege mahallesine varış

08:30 – 12:30 -Ege mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 -Ege mahallesinin  incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(Kordon Otel)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

20.EYLÜL.2012

07:00 – kalkış(Kordon Otel Alsancak)

07:00 – 07:30 – kahvaltı

07:30 – 08:30 – hazırlık,Tenekeli mahallesine varış

08:30 – 12:30 -Tenekeli mahallesi ve çevresinin incelenmesi

12:30 – 13-30 – yemek,dinlenme

13:30 – 17:30 -Tenekeli mahallesinin  incelenmesi

17:30 – 18:00 – dinlenme

18:00 – 20:00 – ekstra durakların incelenmesi

20:00 – 20:30 – akşam yemeği(Kordon Otel)

20:30 – 22:30 – verilerin güncellenmesi

*izmir ege mahallesi alsancak liman arkasında yer alan, bir tarafı denizin içeri girmesiyle oluşturduğu doğal duvarla sınırlanan diğer tarafı ise demir yoluyla sınırlandırılmış, dolayısıyla da kentten soyutlanmış bir bölgedir. ekntin bu kadar içerisinde yer alıp, kentle iletişim kuramayan bu semt bu özelliği ile tüm kentlilerin dikkatini ve korkusunu üzerine çekmektedir. bu nedenle de sorunların yakından görülmesi düşünülerek ziyareti hedeflenmiştir.

izmir tenekeli mahallesinin kuruluşu cumhurıyet oncesıne uzanmaktadır. selanık ve dıger balkan goçmenlerinin gelmesiyle kurulan mahalleye daha sonraki dönemlerde de göçler olmaktadır. düğün geleneklerini sürdürmekteki titizlikleri mahalleyi kentten ayırmaktadır. başka diğer özellikleri de göz önüne alındığında gettolaşmış bölge olarak görülebilen bu mahalle incelenmek üzere seçilmiştir.

Seyahat süresi yolun bayır ve emniyet durumuna göre bazı bölgelerde saatte 20 km nin altında tutulmuştur.

Ekstra duraklar bölgede bulunan mimari açıdan görülmesi gereken tarihi değeri olan yapı ve bölgelerdir.

Ayrıca seyahat süresi içerisinde rastlanılan festival ve etkinlikler ekstra duraklar içerisinde yer alacaktır.

İzmir bölgesinin programa sonradan eklenmesi ve Çanakkale-İzmir arasının en uzun periyod oluşu ara konaklama bölgeleri gerektirmektedir.Bunlar daha belirlenmemiş olup sizinde önerilerinizle şekil alacaktır.

 

Yorum yapın