2019 Şartnamesi

Seyahat Bursu Konusu: “Mimarlık ve İnovasyon”

Geberit sponsorluğunda yapılan Arkitera Seyahat Bursu’nda bu sene, mimarlık ve inovasyon ilişkisine yüklenen farklı anlamları arıyoruz. Bu bağlamda inovasyon kavramının mimarlığa yansımalarını sorgulayan bir rota belirlemenizi istiyor, “Mimarlık ve İnovasyon” denildiğinde aklınıza gelenleri sorgulamaya davet ediyoruz.

Geçtiğimiz yüzyılda insanlık tarihinin en etkili ve hızlı teknolojik devrimlerinden biri yaşanmaya başladı. Değişimin hızı, kaçınılmaz olarak birçok farklı disiplin, ürün, servis, organizasyon ve yapıyı entegre eden mimarlığı da kökünden değiştirdi. Teknik uzmanlıkların arttığı, yazılım araçlarının süreçleri hafiflettiği, imgelerin hükmettiği bir dünyada, mimarlık ve mimarlar kendini değerli ve vazgeçilmez kılmak için ciddi bir çaba sarf etmek zorunda.

Seyahat Bursu’nun bu seneki teması “Mimarlık ve İnovasyon”, yukarıda bahsi geçen arayış sürecinin içinden, son zamanlarda çokça konuşulan inovasyon kavramı ile mimarlığın ilişkisine bakıyor. “Ürün, hizmet, organizasyon, satış, süreç ve pazarlama alanında katma değer yaratan, yenilik içeren ve değişim yaratan özgün girişimleri anlatmak için kullanılan inovasyon kavramı, mimarlık ile nasıl bağdaşıyor?” sorusunun cevabını arayan çalışmalara günümüzde ciddi bir ihtiyaç var.

Bu yılki bursiyerin katkılarını, aşağıdaki referans sorular veya yukarıdaki tartışmalar ışığında, merakla bekliyoruz:

• Mimarlık, değişimin hızına nasıl daha iyi ayak uydurabilir? Dünyada bu alanda örnek olabilecek pratikler nerededir, onları özel kılan nedir ve bu pratikler nasıl başka coğrafyalara yayılabilir?
• Teknolojinin süreçleri ve çıktıları benzeştirdiği bir dünyada, özgünlük ve fikri mülkiyet ne demektir?
• Yeniyi arayan mimarlık, sosyal ve ekolojik etkisinden uzak bir şekilde değerlendirilebilir mi? Teknolojik inovasyon anlamında öncü projelerin geniş çaplı etkileri nedir ve bu pratiğe dair nasıl önermeler içermektedir?
• İnovasyonun kökeninde yatan adapte etme, uygulama ve kolaj pratiğinin mimarlık eğitimi ve profesyonel hayatı ile ilişkisi nedir?
• Dünyada mimarlık tabanını mimarlık dışı yenilik ve adaptasyon için kullanan örnek alınacak kurum ve kişiler nerelerdedir? Bu alanda yayılabilecek öğrenimler ne olabilir?
• Teknoloji tüm dünyanın dolayısı ile mimarinin seri-özelleşmesine, kişiye özel farklılaşmasına mı yola açacak?
• Teknoloji ile mimarın bugün bilinen rolü değiştirip, gelecekte mimarın yeni roller üstlenmesine mi sebep olacak?
• Teknolojik-inovatif gelişmeler mimarlık pratiğinin disiplinler arası iş birliğini, birlikte çalışma ve üretme platformlarını nasıl dönüştürecek?
• İnovasyon sadece diğer bilimsel araştırma alanlarının ürettiği yeni teknolojilerle mi mümkün?
• Mimarlığın kendi bilgi alanından inovatif fikirler yükselebilir mi?
• Mimarinin ta kendisi, sahip olduğu teknolojilerden hariç, inovatif olabilir mi?

Jüri Üyeleri
Arkitera Seyahat Bursu’nun jüri üyeleri üç adet bağımsız jüri üyesinin yanı sıra, bir adet Arkitera Mimarlık Merkezi’nden, bir adet ise Geberit’ten temsilci jüri üyesi olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

2019 yılı jüri üyeleri:
• Melike Altınışık (Mimar)
• Engin Ayaz (Mimar)
• İrem Korkmaz (2018 Arkitera Seyahat Bursu kazananı)
• Arkitera temsilcisi
• Geberit temsilcisi

Takvim
Arkitera Seyahat Bursu 2019 Teması’nın İlanı: 4 Şubat 2019
Tema Tanıtım Toplantıları:
04.02.2019 – İstanbul
07.02.2019 – Eskişehir
08.02.2019 – Ankara
Son Başvuru Tarihi: 8 Nisan 2019
Finalistlerin Açıklanması: 12 Nisan 2019
Finalistlerin Sunumları: 24-25 Nisan 2019
Kazananın Açıklanması: 26 Nisan 2019
Seyahat Aralığı: 1 Haziran – 31 Temmuz 2019

Katılım Koşulları
• Arkitera Seyahat Bursu 2019, 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri veya mezunlarının katılımına açıktır.
• Bursiyer adayı 24 – 25 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak finalist sunumuna katılmak zorundadır.

Başvuru İçin İstenenler
• Seyahatin 7 günü aşmaması beklenmektedir.
• Hazırlanacak rotanın; Yakın Asya, Avrupa kıtası, Kuzey Afrika veya Türkiye içerisinde kalması beklenmektedir
• Başvurular, aşağıdaki bilgilerin mutlaka içermelidir:
Seyahat planı,
Seyahat bütçesi,
Sosyal medya profillerinin bağlantıları,
Eğer varsa, yazmış olduğu blog(ların) bağlantıları,
Gezi planını olgunlaştırmak üzere, seyahat öncesinde yapacağı çalışmalar, seyahati boyunca yapacağı paylaşımlar ve seyahat sonrasında yapılacak sunum ve raporlamalara dair plan ve        öngörüler.
Son başvuru tarihinden önce, seyahatbursu@arkitera.com adresine, PDF formatında, adayın adı ve soyadı ile isimlendirilmiş olarak gönderilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri
Bursiyerin seçilmesinde aşağıdaki kıstaslara dikkat edilecektir:
• 2019 yılı temasına uygunluk,
• Bursiyerin bireysel gelişimine katkı sağlaması,
• Arkitera’nın konuyla ilgisi göz önüne alınarak içeriğin tüm platformlarda konunun zenginleştirilmesine sağlayacağı katkı,
• Bursiyerin sunacağı bütçenin ekonomik olması ve planlanan rotanın 7 günü aşmaması değerlendirme kriterleri arasındadır.